Zasady importu

1.  Wyszukujemy pojazd lub sam go znajdujesz i nam podsyłasz z www.copart.com lub www.iaai.com

2. Analiza wartości auta(kalkulacja kosztów) – jeśli możliwe kalkulacja naprawy

3. Wpłata 20% zaliczki na poczet kupna

4. Zakup auta lub zwrot zaliczki(ewentualne przejście na kolejne auta)

5. Transport lądowy auta, dodatkowe zdjęcia z bazy transportowej

6. Odprawa celna w Bremerhaven – (opłacenie cła, vatu oraz odprawy)

7. Transport we wskazane miejsce do Polski

8. Ewentualna naprawa auta